kapital ludzki

Większość ludzi w nowoczesnych społeczeństwach przemysłowych nazywana jest pracownikami, albo siłą roboczą. Jednakże ludzie stanowią nie tylko siłę roboczą, lecz są również inwestycją kapitałową. Nauka w szkole, doświadczenie zawodowe, umiejętność czytania, umiejętności zdobyte podczas majstrowania przy samochodzie lub komputerze, jak również wiedza oraz doświadczenie zdobyte od rodziców, wszystko to wpływa na rozwój naszych zdolności, inteligencji i umiejętności zawodowych, które ekonomiści określają terminem kapitał ludzki. Rozróżnienie między siłą roboczą, a kapitałem ludzkim nie jest w żadnym przypadku li tylko zbiorem abstrakcyjnych koncepcji. Ma ono bowiem konkretne konsekwencje. Zdolność wykonywania pracy jest zwykle najwyższa we wczesnym okresie dorosłego życia, kiedy ludzie znajdują się w szczycie swoich fizycznych możliwości. W czasach minionych, kiedy wielu pracowników wykonywało de facto jedynie pracę fizyczną, mężczyzna w wieku średnim był zwykle mniej chętnie zatrudniany, niż jego odpowiednik w wieku dwudziestu paru lat. Jednakże dzisiaj, kiedy zarobki większości pracowników rosną z wiekiem, praca jest bardziej związana ze zwrotem na ludzkim kapitale, który rośnie z wiekiem, niż z samym wysiłkiem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>