Jednostkowe koszty produkcji

Poziom jednostkowych kosztów produkcji, a więc i ich optimum jest funkcją nie tylko rozmiarów produkcji, lecz i rozmiarów przedsiębiorstwa. Zależność między rozmiarami (wielkością) przedsiębiorstwa a kosztami produkcji jest następująca: im większe rozmiary przedsiębiorstwa, tym niższe koszty produkcji jednostki wyrobu. Można stwierdzić, że każda gałąź produkcji, każda jej dziedzina posiada w określonym czasie i przy określonym stanie techniki swoje optimum rozmiarów przedsiębiorstwa. Optimum to jest normalną, przeciętną wielkością zakładów. Z reguły większa część zakładów poszczególnych gałęzi produkcji osiąga to optimum. Ich produkcja określa społecznie przeciętny koszt produkcji danych wyrobów. W zakładach produkcyjnych o rozmiarach mniejszych od optymalnych indywidualne koszty produkcji będą wyższe od kosztów produkcji w zakładach o rozmiarach optymalnych. Natomiast rozmiary przedsiębiorstw mających indywidualne koszty produkcji niższe od społecznie przeciętnych są większe od rozmiarów optymalnych. Są to zakłady przodujące, wyposażone w bardziej nowoczesną technikę, która z reguły wymaga prowadzenia produkcji na skalę większą od przeciętnej. Wielkość tych przedsiębiorstw określa jak gdyby „optimum przyszłości” rozmiarów przedsiębiorstwa danej gałęzi przemysłu. Oznacza to, że przeważająca część danego produktu będzie w przyszłości wytwarzana przez przedsiębiorstwa o takich rozmiarach. Wtedy też zmieni się optimum rozmiarów przedsiębiorstwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>