ilosc lekarzy w zssr

Przez lata Związek Sowiecki chełpił się największą ilością lekarzy i łóżek szpitalnych z wszystkich krajów w świecie – ukrywając równocześnie prawdę o wysokiej śmiertelności noworodków czy spadającej wciąż średniej życia ludzkiego całej populacji. Fakty te wyszły na światło dzienne w ostatnich latach rządów Michaiła Gorbaczowa, w ramach glasnosti, jak nazwano jego politykę otwartości. Nie ujęte w statystykach ludzkie koszty regulacji cen opieki medycznej są ujawniane pośrednio przez tych, którzy z niej rezygnują. Do grupy tej należą pacjenci, lekarze i instytucje medyczne. Pacjenci w krajach bogatych porzucili przepełnione placówki upaństwowionej służby zdrowia i szukają pomocy w sektorze prywatnym na własny koszt – we własnym kraju, albo zagranicą. W Kanadzie na porządku dziennym jest, że chorzy jeżdżą na leczenie do Stanów Zjednoczonych. Rzadko się natomiast zdarza, żeby Amerykanie jeździli po pomoc do Kanady. Doktorzy też szukają sposobu. Część z nich zdecydowała się na praktykę prywatną, mimo iż prawo zakazuje leczenia pacjentów, którzy podlegają pod ubezpieczenie społeczne. Pewne amerykańskie organizacje ubezpieczeniowe (Health Maintenance Organization) odmawiają przyjmowania pacjentów, których rachunki płacone przez państwo są nieadekwatne do wartości udzielanej im pomocy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>