Gospodarka socjalistyczna

W gospodarce socjalistycznej procent jest instytucją względnie młodą, tj. stosowaną od niedawna, podobnie jak kredyt, z którym jest on nieodłącznie związany. Początkowo występował w sektorze prywatnym i spółdzielczym, a. w sferze własności państwowej pojawił się najpierw w działalności eksploatacyjnej. W dziedzinie inwestycji zaczęto się posługiwać procentem wraz z decentralizacją inwestycji, a następnie, w różnym stopniu w różnych krajach, rozszerzono jego zastosowanie również na inwestycje scentralizowane. Nastąpiło to w większym stopniu w związku z zastępowaniem finansowania budżetowego (bezpłatnego dla jednostek gospodarczych) zwrotnym finansowaniem kredytowym niż z dążeniem do wykorzystania procentu jako narzędzia weryfikacji efektywności nakładów inwestycyjnych. W krajach, w których stopa procentowa jest bliska tzw. normatywnej efektywności, wykorzystywanie jej, tak jak i kredytu, ma na calu zwiększenie skuteczności rachunku ekonomicznego oraz odpowiedzialności zarówno jednostek gospodarczych ubiegających się o przydział środków jak i organów decydujących o ich przydziałach. Zaletą kredytowej formy finansowania inwestycji i stosowania związanego z nią oprocentowania jest ponadto przenoszenie do bieżącego rachunku jednostek gospodarczych obciążeń wynikających z rachunku długookresowego. Powiązanie w ten sposób obu tych rachunków zarazem urealnia je i zwiększa ich skuteczność.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>