gospodarka mieszkaniowa

Wydatki na mieszkanie to główny składnik budżetów wielu rodzin. Dla posiadaczy nieruchomości, dom jest zwykle najkosztowniejszym dobrem wchodzącym w skład ich majątku osobistego. Koszty mieszkania mają zasadniczy wpływ na standard życia ludzi, który zależy głównie od tego, co pozostaje w gospodarstwie po ich odjęciu od dochodów ogółem. Stara reguła mówiąca, że koszt mieszkania – czy to domu jednorodzinnego czy mieszkania w bloku – powinien wynosić ok. jedną czwartą rocznego dochodu – straciła aktualność dla 28 min Amerykanów, których mieszkanie kosztuje ponad 30 proc. zarobków. Bywają okolice, gdzie ludzie płacą za czynsz połowę swej miesięcznej pensji, co oczywiście wpływa na standard życia, na jaki mogą sobie pozwolić posiadając tylko pozostałą połowę. Pomimo powszechnej świadomości istnienia wysokich kosztów nieruchomości w pewnych okolicach, natura tych problemów oraz ich przyczyna bywają często zniekształcone. W rezultacie dużo się mówi o deficycie taniego budownictwa mieszkaniowego, a co ciekawe, ci którzy najgłośniej nad tym lamentują są często powodem tych horrendalnie wysokich cen. Polityczna interpretacja tego zjawiska różni się znacznie od jej interpretacji ekonomicznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>