Gospodarka brytyjska

Przestawienie gospodarki brytyjskiej na tory wojenne rozpoczęto od reorganizacji państwowej administracji gospodarczej, którą wyposażono w szerokie pełnomocnictwa w zakresie kierowania krajem w warunkach wojny. Przed nowym aparatem stanęły niezmiernie trudne i odpowiedzialne zadania. Polegały one po pierwsze na zmianie profilu wytwórczości przemysłu z cywilnej na wojenną. Po drugie, na zapewnieniu dostaw surowców do fabryk, co w Anglii, której produkcja opierała się przede wszystkim na imporcie, miało w warunkach wojny i. zagrożenia linii dowozowych przez niemieckie łodzie podwodne i lotnictwo zasadnicze znaczenie. Po trzecie, wobec deficytu artykułów spożywczych i trudności przywozowych należało doprowadzić do zwiększenia produkcji rolniczej na wyspach, przy równoczesnym wprowadzeniu reglamentowanego zaopatrzenia kartkowego ludności. Po czwarte, należało zapewnić podział zasobów ludzkich między przemysł a szybko rozwijające się siły zbrojne. Po piąte, warunkiem sprawnej realizacji wszystkich poprzednich zadań było stworzenie systemu finansowania wojny, który nie doprowadziłby do inflacji, a równocześnie zapewnił możliwości nabywania niezbędnego zaopatrzenia poza granicami Wielkiej Brytanii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>