ekonomia stosowana

Mówiąc o ekonomii stosowanej nie odnosimy się już do czysto ekonomicznych pryncypiów, lecz do tego, co nazywane wzajemnym oddziaływaniem polityki i ekonomii. Zasady pozostają te same, jednakże szansa, że w praktyce nie zostały w sposób istotny zmodyfikowane jest dość niewielka. Wszelako politycy mają swoje własne pryncypia i własne imperatywy. I nie chodzi wcale o to, że głównym celem polityków jest wygranie kolejnych wyborów, czy to, że ich horyzont czasowy rzadko kiedy wykracza poza czas trwania kadencji. Społeczeństwo również, podejmując decyzje polityczne, zachowuje się inaczej niż przy podejmowaniu decyzji o charakterze gospodarczym. Decydując się na wybór, tego czy innego kandydata, rzadko kiedy zastanawiamy się równie intensywnie, co przy wyborze kupowanego domu lub samochodu. W przekonaniu wyborcy jego polityczne decyzje mają na życie innych ludzi wpływ minimalny, decyzje ekonomiczne zaś mają wpływ zasadniczy na jego korzyści osobiste. Dla nikogo więc nie powinno być niespodzianką, że tak różnym procesom decyzyjnym towarzyszyć będą różne przemyślenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>