ekonomia sluzby zdrowia

Opieka medyczna, to jedno z wielu dóbr które mogą być dostarczane na wiele różnych sposobów. Bywały czasy, kiedy człowiek chory płacił lekarzowi i za lekarstwa swoimi własnymi pieniędzmi. Dzisiaj, zarówno lekarz, jak i lekarstwa płacone są przez stronę trzecią- przez firmę ubezpieczeniową, agencję rządową, lub obie te instytucje, niekiedy nawet bez najmniejszego udziału pieniędzy samego pacjenta. W niektórych przypadkach, jak np. w Kanadzie, zarówno płacenie za lekarstwa, jak i samą opiekę medyczną dokonywane jest przez państwo bez obciążania samego pacjenta, podobnie było w Chinach za Mao Tse Tunga, a także w Związku Sowieckim za Stalina. W innych krajach funkcjonuje kombinacja płatności ze strony rządu i ze strony pacjenta, przy czym ten ostatni nie zawsze ma wpływ na wybór lekarza. Ponieważ rząd zdobywa środki na służbę zdrowia zabierając je społeczeństwu poprzez opodatkowanie, całkowite koszty opieki medycznej czy lekarstw nie ulegają zmianie w zależności od tego kto płaci, z tą różnicą, że płatności odbywają się za pośrednictwem instytucji politycznych i urzędników, a nie samego pacjenta płacącego lekarzowi. Popularność finansowanych przez państwo programów opieki zdrowotnej bierze się stąd, że niektórzy ludzie spodziewają się dzięki tej formie finansowania wziąć więcej niż dali.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>