efektywnosc inwestycji

Odpowiedź na pytanie, czy efektywność dodatkowych nakładów inwestycyjnych jest dostateczna, aby można je przeznaczyć na daną dziedzinę wytwórczości, można uzyskać tylko wtedy, kiedy porównamy indywidualny czas zwrotu z tzw. granicznym czasem zwrotu (oznaczymy go przez T), będącym ogóinogospodarczą normą efektywności Jak jednak można określić ten czas? Ponieważ graniczny czas zwrotu ma być ogóinogospodarczą normą efektywności w dziedzinie inwestycji z punktu widzenia zmniejszenia kosztów eksploatacji związanych z opłatą pracy żywej, więc powinien tak oddziaływać na wybór metod wytwarzania, aby można było zapewnić pełne wykorzystanie istniejących w gospodarce zasobów siły roboczej. Jeśli tak pojmowany graniczny czas zwrotu jest ustalony prawidłowo, to wybór wariantów, w których indywidualny czas zwrotu jest krótszy od granicznego, oznacza nadmierną skłonność do wybierania wariantów droższych. Zakładaliśmy przy tym, że w danej dziedzinie wytwórczości przydziela się określoną ilość zasobów mających zwiększyć jej zdolności produkcyjne. W gospodarce socjalistycznej trzeba jednak odpowiedzieć również na pytania: gdzie inwestować oraz w jakich proporcjach podzielić posiadane zasoby między poszczególne dziedziny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>