Efekty wlasnej dzialalnosci

Celem każdej działalności gospodarczej, jak już wiemy, jest przede wszystkim zaspokajanie potrzeb społecznych. Ich różnorodność i dynamika, różnookresowe i różnokierunkowe uwarunkowania w danej gospodarce narodowej i społeczeństwie, a także w ich otoczeniu, sprawiają, że ten ostateczny cel w praktyce rozbija się na wiele wiązek celów długo-, średnio- i krótkookresowych, w niejednakowym stopniu powiązanych z ekonomiką kraju i działalnością gospodarczą. Cele te mogą być wyraźnie formułowane w programach gospodarczo-społecznych o bardziej lub mniej obowiązującym charakterze, w zależności od typu gospodarki i stopnia jej regulacji \ Mogą też pojawiać się tylko w najogólniejszych zarysach, wyrażane w aspiracjach i systemach wartości danego społeczeństwa. Efekty działalności zawsze ocenia się przez pryzmat celów gospodarczo-społecznych. Za niezbędny warunek osiągnięcia tych celów uważa się we współczesnym świecie rozwój gospodarczy, a za dowód ich osiągnięcia — postęp ekonomiczno-społeczny. Obydwa te pojęcia mają charakter dynamiczny, wyrażają zmiany zachodzące w gospodarce i społeczeństwie. W pojęciu rozwoju gospodarczego mieści się to wszystko, co ukazuje obraz gospodarowania, a zarazem ocenę jego osiągnięć: pełniejszego wykorzystywania czynników produkcji lub ich większej efektywności, przemian w działowo-gałęziowej strukturze gospodarki, w strukturze zatrudnienia, w metodach wytwarzania itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>