dzialania ekonomiczne

Żaden ekonomista nie będzie zdziwiony, jeśli odkryje, że ustawa o kontroli wysokości czynszów mieszkaniowych prowadzi do zmniejszenia się ilości mieszkań na rynku, co nie tylko nie wpływa na obniżenie cen czynszów, lecz raczej winduje je w górę. Odkrycie to będzie jednak zaskoczeniem dla ludzi, którzy w swojej retoryce kierują się politycznym chciejstwem. Nie chodzi tu o to, że różne programy rządowe mogą nie osią gnąć zakładanego celu, lecz o coś znacznie bardziej fundamentalnego. Chodzi mianowicie o to, żeby poznawać prawdziwy charakter procesów, które wprawiamy w ruch – a zwłaszcza zawarty w nich system motywacji i ograniczeń – a nie oceniać ich w oparciu o cele, którym mają służyć. Wiele „niezmierzonych konsekwencji” programów politycznych można by przewidzieć, gdyby – zamiast zastanawiać się nad atrakcyjnością celów, którym programy te mają służyć – przeanalizować je pod kątem systemu powstałych w ich wyniku motywacji i ograniczeń. Wystarczy tylko, że zaczniemy myśleć w kategoriach łańcucha zdarzeń wywołanych uruchomieniem tych programów – i ich konsekwencjami wykraczającymi poza punkt wyjścia, fazę wstępną- by świat zaczął wyglądać inaczej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>