Dzialalnosc gospodarcza

Wszelka działalność gospodarcza ma pewne cechy charakterystyczne. Każdy gospodarujący podmiot dysponuje określonymi siłami i środkami, które są dobrami ograniczonymi. (Tylko powietrze nie jest dobrem ograniczonym, nie jest więc przedmiotem gospodarowania. Ale w dobie współczesnej coraz większe skażenie środowiska naturalnego nakazuje podejmować także działalność gospodarczą w celu ochrony czystości powietrza). Każdy gospodarujący podmiot, tj. uczestnik procesu gospodarowania, dążąc do realizacji swojego celu, będzie starał się osiągnąć go w taki sposób, by dysponując danymi (ograniczonymi) siłami i środkami, uzyskać możliwie największe, najkorzystniejsze rezultaty ekonomiczne. Mówimy, że jest to postępowanie rozumne (racjonalne) tkwi ono niejako w naturze człowieka i całych społeczeństw. Zilustrujmy to przykładami. Indywidualny producent, na przykład rolnik, wymieniając część swoich dóbr na inne (nie produkowane przez niego), stara się w pierwszej kolejności nabyć najbardziej potrzebne mu dobra, niezbędne do produkcji i konsumpcji w drugiej i dalszej kolejności stoją dobra mniej niezbędne. Zbywając swoje produkty, stara się je sprzedać jak najdrożej i w zamian nabyć jak najtaniej inne produkty o możliwie najlepszej jakości. Inna już rzecz, w jakim stopniu mu się to udaje, niemniej jest bezsporne, że

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>