Dochody narodowe

Podstawowa część dochodu narodowego przeznaczonego na konsumpcję dopływa do gospodarstw domowych za pośrednictwem dochodów pieniężnych wydatkowanych na rynku na zakup dóbr i usług. Podział drugiej jego części — świadczeń w naturze ze społecznych funduszy spożycia — odbywa się poza rynkiem. Są to nieodpłatne świadczenia w dziedzinie oświaty, ochrony zdrowia, kultury itp., pokrywane we współczesnym świecie nierzadko z funduszy społecznych m. Jak już wspomniano, dopływają one do członków gospodarstw domowych głównie na podstawie kryterium potrzeb stosowanego zarówno przy ustalaniu, ich normatywów przypadających uprawnionym osobom jak i w zależności od stopnia wykorzystywania uprawnień przez osoby, którym one przysługują. Struktura społeczna podziału tych świadczeń ma więc, z założenia, inne cechy niż struktura osobistych dochodów przypadających na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Jednak korzystanie z bezpłatnych świadczeń w naturze najczęściej wymaga ponoszenia pewnych kosztów towarzyszących (np. w przypadku kształcenia się, pobytu w szpitalu, uczestniczenia w bezpłatnych imprezach kulturalnych). Toteż nierzadko pełniej korzystają z nich zamożniejsze gospodarstwa domowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>