Dochody ludnosci

Dochody ludności związane z jej aktywnością zawodową powstają nie tylko w przedsiębiorstwach wytwarzających dochód narodowy, ale także w tych zakładach pracy w sferze materialnej, które nie są przedsiębiorstwami (zakłady rzemieślnicze, rodzinne gospodarstwa rolne), oraz w zakładach pracy poza tą sferą. W gospodarce drobnotowarowej dochodobiorcy występują w podwójnej roli: jednocześnie jako wytwórcy dochodu narodowego i jako właściciele środków produkcji. Wytworzona produkcja i zawarta w niej produkcja czysta są ich własnością. O przeznaczeniu produkcji czystej albo na potrzeby rozwoju, albo na potrzeby konsumpcyjne (przekształceniu jej w dochód konsumpcyjny) decyduje sam wytwórca-właściciel, a podział ten, pod naciskiem obu grup potrzeb, zmienia się z okresu na okres. Tytułem uzyskiwania dochodów przez ludność zatrudnioną poza sferą produkcji materialnej w zakładach nie będących przedsiębiorstwami, a więc w różnego rodzaju instytucjach świadczących usługi niematerialne, jest tylko praca. Natomiast źródłem jej opłacania są środki pochodzące z redystrybucji dochodów powstałych w sferze produkcji materialnej redystrybucja ta dokonuje się przez budżet, przez dobrowolne * składki ludności na konkretne instytucje lub cele, a w części także przez opłaty za usługi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>