Dochod narodowy

Dochód narodowy jest to wiać łączny efekt społecznie zorganizowanej pracy żywej, wydatkowanej w danym okresie w sferze produkcji dóbr i usług, materialnych. Prócz efektów działalności w sferze usług niematerialnych do dochodu narodowego nie włącza się także efektów działalności materialnej w gospodarstwach domowych. Natomiast w wieloukładowej gospodarce nie ma znaczenia to, przy jakiego typu własności środków produkcji stosuje się pracę produkcyjną. W gospodarce socjalistycznej dochód narodowy powstaje zarówno w zasadniczym dla niej sektorze uspołecznionym jak i w gospodarce drobnotowarowej, jeśli wytwarza ona produkcję materialną (np. rolnictwo indywidualne i rzemiosło). Jako efekt wydatkowanej w danym okresie produkcyjnej pracy społecznej dochód narodowy jest wartością nowo wytworzoną w tym okresie i przeznaczoną dla społeczeństwa. Przy jej wytwarzaniu powstają dochody podmiotów gospodarczych wytwarzających tę wartość bezpośrednio lub pośrednio — z racji posiadania środków produkcji. Są to pierwotne dochody podmiotów gospodarczych. Ponieważ jednak produkcja ma charakter ciągły, uczestniczy w niej nagromadzony poprzednio majątek produkcyjny, który również przyczynia się swoimi wartościami użytkowymi do powstawania nowych wartości użytkowych, a część jego wartości przenosi się na nowo tworzone dobra i usługi. Powstaje produkt globalny, na który składa się dochód narodowy, jako nowa wartość, oraz wartość przeniesiona.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>