Daleki wschod

Na Dalekim Wschodzie działania wojenne rozpoczęły się jeszcze wcześniej. We wrześniu 1931 r. Japończycy zaatakowali armię chińską: w lutym 1932 r. Japonia proklamowała utworzenie na terenie Mandżurii fikcyjnie samodzielnego państwa Mandżukuo. W obliczu zagrożenia zewnętrznego Chin doszło do współpracy komunistów ze zwalczającym ich dotąd burżuazyjnym ugrupowaniem Kuo Min-tangiem, toteż gdy w lipcu 1937 r. wojska japońskie podjęły ponowne działania, napotkały wzmożony opór. Jesienią 1935 r. i na początku 1936 r. oddziały japońskie wystąpiły przeciw Mongolskiej Republice Ludowej, lecz zostały pokonane, W maju 1939 r. kolejny napad o wiele silniejszych zgrupowań japońskich został odparty po kilkumiesięcznych walkach, w których z pomocą Mongolii przyszła armia radziecka. Trudności, które napotkały koncepcje stworzenia systemu bezpieczeństwa zbiorowego w Europie, zmierzającego do powstrzymania agresji, obawa, że mocarstwa zachodnie drogą kolejnych ustępstw wobec III Rzeszy zmierzają do skierowania jej ataku przeciw ZSRR, skłoniły dyplomację radziecką do zawarcia pod koniec sierpnia 1939 r. układu o nieagresji z Niemcami. W rezultacie w pierwszym okresie wojny, zapoczątkowanym napadem wojsk niemieckich na Polskę l września 1939 r., ZSRR pozostał poza obrębem konfliktu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>