Czynniki zmieniajace

Wpływ czynników zmieniających wielkość dochodu narodowego poza sferą jego wytwarzania powoduje, że mogą się pojawiać znaczne nawet rozbieżności między dynamiką dochodu wytworzonego a dynamiką dochodu podzielonego. Rozbieżności te mogą być częściowo niezależne od polityki gospodarczej danego kraju (np. zmiany cen światowych, straty spowodowane przez klęski żywiołowe), ale w dużej mierze są one następstwem polityki gospodarczej, zwłaszcza w dziedzinie handlu zagranicznego. Świadome założenie, że bilans handlowy będzie ujemny (lub dopuszczenie takiej możliwości), oznacza gospodarowanie na kredyt — użytkowanie większego dochodu narodowego, niż się go wytworzyło w danym okresie. W zależności od tego, na jakie cele przeznacza się tę nadwyżkę dochodu (na konsumpcję czy na inwestycje produkcyjne), jest łatwiej lub trudniej odwrócić sytuację w następnych okresach. Jeśli dynamika dochodu narodowego wytworzonego jest wyższa niż dochodu podzielonego, to można likwidować zadłużenia dzięki dodatniemu bilansowi dochodu narodowego. W sytuacji dłużników znajdują się najczęściej kraje biedne, które z zadłużenia dofinansowują konsumpcję, lub kraje rozwijające się, dofinansowujące w ten sposób inwestycje. Te drugie mają większe szansę likwidacji zadłużeń i przybliżenia dynamiki dochodu narodowego wytwarzanego i podzielonego. Bogatym krajom wysoko rozwiniętym dynamika dochodu wytworzonego wyższa niż dochodu podzielonego pozwala, przez kredytowane nadwyżki eksportu, uzależniać od siebie gospodarczo (i nie tylko) kraje ekonomicznie słabsze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>