czym jest planowanie

Wszelkie planowanie to zespół czynności mających na celu wyznaczenie działań, które powinny doprowadzić do osiągnięcia zamierzonych stanów w przyszłości. Odnosząc to do działalności gospodarczej można powiedzieć, że planowanie jest metodą wyboru i formułowania celów odcinkowych i ogólnogospodarczych oraz sposobów ich osiągania. Jest to więc ostatecznie metoda kształtowania proporcji wytwarzania i podziału w sposób bezpośredni i wyprzedzający, w odróżnieniu od regulacji rynkowej, ktork na podstawie działań rynkowych kształtuje te proporcje ex post. Najkorzystniejsze warunki do spełniania przea państwo funkcji planowania stwarza: system socjalistyczny, w którym dominuje własność społeczna. W ustroju kapitalistycznym,, opartym na własności prywatnej, planowanie napotyka przeszkody. Dzięki społecznej własności przeszkody te można usunąć. Powstają też struktury organizacyjne i instytucjonalne ułatwiające świadome organizowanie procesów gospodarczych w skali ogólnej, tj. planowanie centralne, odnoszące się do całej gospodarki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>