bilansowanie

Nie zawsze i nie w każdej dziedzinie bilansowanie gwarantuje pełną wewnętrzną zgodność planu, ponieważ niektóre pozycje bilansów opierają się na danych szacunkowych, przybliżonych, albo są nadmiernie zagregowane, aby mogły spełnić warunki szczegółowej równowagi bilansowej. Istnieją też poważne metodologiczne problemy konstrukcji syntetycznych bilansów gospodarki narodowej. Wiele z tych problemów rozwiązuje się pomyślnie stosując tzw. analizę nakładów i wyników, znaną też jako metoda przepływów międzygałęziowyeh „. Metoda ta, zastosowana po raz pierwszy w gospodarce Stanów Zjednoczonych, przyjęła się w wielu innych krajach kapitalistycznych. Jest ona, jak stwierdził O. Lange, bardziej dostosowana do warunków i możliwości gospodarki planowej, dlatego też upowszechniła się w krajach socjalistycznych. Metoda przepływów międzygałęziowyeh pozwala zestawić nie tylko zapotrzebowanie na dany czynnik z jego podażą. Dzięki niej można rejestrować także te czynniki, które są warunkami powstania danej podaży i danego zapotrzebowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>