badania farmaceutow

Jeden z mało istotnych zarzutów kierowanych pod adresem firm farmaceutycznych, w ramach dyskusji na temat kosztów tworzenia nowych leków, dotyczy wykorzystania przez te ostatnie wyników badań podstawowych prowadzonych w instytucjach naukowych i agencjach rządowych, takich jak National Institute of Health (Krajowy Instytut Zdrowia). Krytycy, którzy twierdzą, że „firmy farmaceutyczne gros swoich nakładów naukowo-badaw-czych poświęcają nie na odkrywanie leków, lecz na wykorzystanie eksperymentów naukowych przeprowadzanych na koszt podatnika” mówią to, co widać na pierwszy rzut oka. W każdym aspekcie naszego życia, opieramy się na ramionach gigantów, których przedtem nie było. To nie bracia Wright odkryli zasady aerodynamiki. Oni tylko, jako pierwsi oderwali samolot od ziemi. Gdyby nikomu nie udało się oderwać samolotu od ziemi, wówczas zasady aerodynamiki byłyby mało znaczącym kuriozum. Podobnie było z podstawami naukowymi odkryć Thomasa Edisona, nie odkrytymi przecież przez wielkiego wynalazcę. Jednakże to, że celebrujemy ludzi, którzy wykorzystując znane fakty wprzęgli je w działalność czyniącą życie łatwiejszym, jest w pełni uzasadnione. Nie ma powodu, aby takiego samego prawa odmawiać ludziom, którzy badania podstawowe przeprowadzone przez innych zastosowali do wykonania czegoś, co przedłuża ludzkie życie, dzięki czemu możemy dożyć późnych lat w zdrowiu i pełni energii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>