alokacja zasobow

W jaki sposób praca przymusowa wpływa na alokację zasobów rzadkich, czyli występujących w niedoborze, posiadających alternatywne wykorzystanie – a tym samym, jak wpływa na dobrobyt całego społeczeństwa? Ponieważ praca przymusowa, jak wskazują znaczenie tego terminu nie musi być opłacana ekwiwalentem odzwierciedlającym wartość użytych do jej wykonania, czasu i wysiłku, taka praca używana jest często do wykonywania zadań mniej wartościowych niż jej alternatywne wykorzystanie. Dlatego armię / poboru stać na zaciągnięcie do wojska chemika, który prowadził bodzie w jednostce magazyn odzieży. W wojsku zawodowym, wychodzi znacznie taniej zatrudnić do tego celu cywilnego urzędnika niż płacić za rutynowe prace pensję, na którą zgodziłby się chemik czy inny wykwalifikowany specjalista. W armii zawodowej do wykonywania takich prac wykorzystywano by najprawdopodobniej osoby, których poziom umiejętności w cywilu byłby na tyle niski, że wojsko byłoby w stanie przyciągnąć ich, oferując znacznie niższe płace niż te, których wymagałoby pozyskanie do tego celu pracowników o kwalifikacjach np. chemika.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>