Monthly Archives Czerwiec 2017

ceny w sluzbie zdrowia

Tak jak sztucznie zaniżone ceny czynszów mobilizowały niektórych ludzi do wynajmowania oddzielnych mieszkań, na co nie zdobyliby się w warunkach pełnych cen rynkowych, tak sztucznie potaniona – a w niektórych krajach wręcz darmowa – służba zdrowia prowadzi do tego, że wielu pacjentów z niewielkimi dolegliwościami absorbuje lekarzy, używając drogiego sprzętu i lekarstw, bez których w warunkach rynkowych, gdyby mieli zapłacić pełną cenę, pewnie by się obyli. Przykładem jest tu Francja: Złośliwe francuskie porzekadło mówi, że w każdym Francuzie tkwi choroba, która niecierpliwie czeka na odkrycie...

więcej