Monthly Archives Grudzień 2015

Praca

Praca jest najważniejszym czynnikiem produkcji. Bez pracy środki trwałe stoją bezużyteczne, nie służą wytwarzaniu dóbr (nazywa się je wtedy nie wykorzystanymi mocarni produkcyjnymi). Jednakże to, jaka jest siła produkcyjna pracy, zależy od jakości i nowoczesności środków trwałych, zwłaszcza narzędzi pracy (także od poziomu organizacji pracy, a w przemyśle wydobywczym — od bogactwa złóż naturalnych). Średniowieczny czy także współczesny rzemieślnik, posługujący się prostymi, nie zmechanizowanymi narzędziami pracy (np. szewc), wytwarza niewiele produktów w jednostce czasu, w ciągu dnia czy tygodnia. Wprowadzenie maszyn niepomiernie zwiększyło siłę produkcyjną pracy ich unowocześnianie powiększało i nadal powiększa tę siłę...

więcej

planowanie i prognozowanie

Wspólną cechą planowania i prognozowania jest to, że są one skierowane w przyszłość. Różnica polega jednak aa tym, że planowanie oznacza podejmowanie decyzji dotyczących działania w przyszłości, podczas gdy prognozowanie to „przewidywanie tego, jak różne czynniki będą się kształtowały w przyszłości. Prognozy pozwalają na rozszerzenie podstaw podejmowania decyzji planowych, spełniają funkcje przygotowawcze, dostarczając niezbędnych danych orientacyjnych. Bardzo już współcześnie rozbudowane nowoczesne techniki prognostyczne sprawiają, że prognozowanie jest nie tylko dziedziną pomocniczą w planowaniu, ale spełnia też w pewnym sensie funkcje autonomiczne...

więcej

Gospodarka wojenna Niemiec

Przygotowania wojenne Niemiec trwały już od dojścia Hitlera do władzy w 1933 r., toteż przestawienie gospodarki na tory wojenne było pod wieloma względami ułatwione. Już w latach przedwojennych ukształtował się system kontroli państwa nad produkcją, który pozwalał przestawić ją całkowicie na potrzeby zbrojeń. Odpowiednie zarządzenia przygotowywano od dawna, zaś pod koniec sierpnia 1939 r. i w pierwszych dniach września zostały one ogłoszone i wprowadzone w życie. Zasadnicze znaczenie miała ustawa o produkcji wojennej, która przewidywała podporządkowanie całej gospodarki wojennej jednolitemu kierownictwu państwowemu. Towarzyszyły jej rozporządzenia przewidujące kontrolę dewizową, racjonowanie zaopatrzenia ludności i inne...

więcej